شرکت مهندسی کانی کاوان شرق برای تأمین نیروی انسانی خود در دفتر تهران و کارگاه های خود افراد واجد شرایط ذیل را به همکاری دعوت می‌نماید.

آدرس سایت : www.kanikavan.com
فکس: ۸۸۲۰۵۶۱۳