نرم افزار Mathematica V11:


Wolfram Mathematica یکی از کامل ترین ابزار های محاسباتی جهان می باشد. این برنامه به منظور اجرای محاسبات در زمینه ی آماده سازی مستندات و برنامه نویسی های فعل و انفعالی می باشد. از این محصول می توان در تحقیقات علمی، آنالیزهای مهندسی و شبیه سازی های علمی در مدارس تکنیکی استفاده نمود. این محصول با بیش از 20 سال تجربه و میلیون ها کاربر در سراسر جهان در استفاده ی هزاران دانشگاه و ادارات دولتی می باشد.قابلیت های کلیدی نرم افزار Wolfram Mathematica:

- ابزار پیشرفته به منظور محاسبات

- راه حلی در زمینه ی آماده سازی مستندات و برنامه نویسی های فعل و انفعالی

- قابلیت استفاده در مدارس تکنیکی و تحقیقات علمی و ...

- مورد استفاده توسط میلیون ها کاربر و ادارات دولتی

- و ...


دریافت

نرم افزار Mathematica V9:

برخی ازمباحث ریاضیات دبیرستانی وریاضیات عالی که درمتمتیکامی توان یافت شامل مواردزیرند:
1)مجموعه ها(اجتماع،اشتراک،...)
2)چندجمله ایها(اتحادها،ساده سازیها،...)
3)انواع توابع(چندجمله ای،مثلثاتی،نمایی،لگاریتمی ،قطبی،مختلط و...شامل محاسبه،رسم،تبدیلات و...)
4)ماتریسهاوبردارها(محاسبه،و انجام عملیات وترسیم)
5)آماروشاخصهای مربوط به آن.
6)حساب دیفرانسیل شامل:حدگیری،مشتق(مرتبه اول،دوم،...)
7)حساب انتگرال شامل محاسبه انتگرالها.
8 )معادلات دیفرانسیل شامل حل معادله وترسیم جوابها.
9)کارباداده ها بصورت جدولی(که مربوط به ماتریسهاوآمارمی شود)تحت عنوان Table.
10)کارباانواع مختصات وتوابع پارامتری.
11)قابلیت نوشتن برنامه هاوالگوریتمهای ساده(ازقبیل حلقه تکرار،دستورات شرطی،...)

نرم افزار Flac:

FLAC یک برنامه تفاضل محدود دو بعدی برای محاسبات مهندسی می باشد. این برنامه رفتار ساختارهای خاک، سنگ و یا دیگر مواد را که ممکن است هنگام نزدیک شدن به محدوده شکست، رفتارهای گوناگون از خود نشان دهند را مدل سازی می کند که مواد به صورت اجزا یا مناطق نشان داده می شوند. این اجزا شبکه ای را که کاربر برای مدلسازی موضوع مورد نظر طراحی کرده است راتشکیل می دهند. اجزا می توانند بر طبق خواص داده شده، شکسته شوند یا جریان یابند و شبکه می تواند تغییر شکل دهد و یا جابجا شود.
اگرچه FLAC در اصل برای کاربردهای مهندسی عمران و معدن طراحی شده است، اما قابلیت زیادی برای حل مسائل مکانیک نیز دارد. ساختار های متعددی در این برنامه وجود دارند که مدل سازی موادی را که رفتارشان بسیار غیر خطی می باشد را ممکن می سازد. علاوه بر این FLAC امکانات خاص دیگری نیز دارد:
• مدل سازی صفحاتی که ممکن است در آنها لغزش یا جدایش اتفاق بیفتد.
• طرح های تنش و کرنش صفحه ای و مدل های هندسی.
• مدل المانهای ساختاری برای مدلسازی نگهداری.
• امکان رسم پلات و مشاهده چشمی تغییرات.
• امکان آنالیزهای دینامیکی.
• امکان مدلسازی خزش و رفتار ویسکوالاستیک.
• امکان مدل کردن تاثیر تغییرات حرارتی.
• امکان مدل کردن جریان آب زیر زمینی و توزیع فشار آن.

دریافت
حجم: 26.1 مگابایت

 نرم افزار "Examine3D.v4" 

این نرم افزار، یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیلی برای ساز های سنگی می باشد که توسط "Rock Science" ارائه شده است.

Rock Science

حجم: 4.28 مگابایت

عنوان: Rock Science"  
 نرم افزار "Surfer 8"

SURFER محصول شرکت GOLDEN SOFTWARE آمریکا، نرم افزاری قدرتمند در زمینه نقشه کشی است که در بسیاری از رشته های فنی و مهندسی و به طور کل در تمام رشته هایی که نقشه های توپو گرافی ، عوارض زمین ، خطوط مرزی مناطق و....نیاز دارند، کاربرد دارد.

این نرم افزار قابلیت های ویژ ه ای در ترسیم توپوگرافی منطقه ای عوارض سطحی و خطوط مرزی دارد. جدیدترین نسخه این نرم افزار نسخه 8.05 میباشد .

توانایی عمده نرم افزار SURFER  ترسیم خطوط هم مقدار و هم ارزش میباشد. که در زمینه های نقشه برداری، هیدرولوژی مهندسی علوم آب ، هواشناسی ، عمران ، کشاورزی، زمین شناسی، مهندسی معدن و ... بیشترین کاربرد را دارد.

برخی از موارد کاربرد این نرم افزار عبارتند از :

  • انجام محاسبات نرم افزاری و آماری

  • شبکه بندی به روش های مختلف

  • ترسیم نقشه های توپوگرافی، هم تراز، هم عیار، هیدروگراف، هم فشار و....

  • ترسیم پروفیل های توپوگرافی، نقشه های دو بعدی و سه بعدی منطقه ای

  • محاسبه حجم و شکل ذخایر آبی، معدنی و ...

  • امکان ورود و خروج فایل ها با فرمت های مختلف.
دریافت
حجم: 17.3 مگابایتیوزرنیم و پسورد نود 32 (چهارشنبه 94/6/25)


Username:TRIAL-0148474384
Password:xapactdupd

Username:TRIAL-0148328467
Password:53fuudbchb

Username:TRIAL-0148474348
Password:3vpkvp582a

Username:TRIAL-0148328452
Password:h5dvnum996

Username:TRIAL-0148472800
Password:htpb3d2cec

Username:TRIAL-0148328430
Password:pcxvh2vk4c