جزوه آموزشی نرم افزار UDEC

دریافت
حجم:4.53 مگابایتجزوه آموزشی نرم افزار Datamine

دریافت
حجم: 2.23 مگابایت
توضیحات: 1فایل 

دریافت
حجم: 1.38 مگابایت
توضیحات: فایل 2


دریافت
حجم: 2.32 مگابایت
توضیحات: "" جدید ""
جزوه آموزشی متمتیکا

دریافت
حجم: 3.72 مگابایت"مکانیک سنگ برای معادن زیرزمینی"

اثر "B. H. G. Brady" و "E. T. Brown"


دریافت
حجم: 25.1 مگابایت
کتاب اصول مکانیک سنگ؛ Fundamentals of Rock mechanics

مبانی مکانیک سنگ