من، میر حسین شهامی، دوره کارشناسی خود را در رشته مهندسی استخراج معدن در دانشگاه صنعتی شاهرود با عنوان پایان نامه " طراحی آزمایشگاه شبیه سازی سیستم تونل های تهویه" گذرانده و دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته مکانیک سنگ در دانشگاه یزد با عنوان پایان نامه " توسعه روش گروه های گلیدی برمبنای روش عددی DDA در تحلیل پایداری شیب سنگ های درزه دار" با رتبه " الف " سپری کردم و در حال حاضر داشجوی مقطع دکتری مکانیک سنگ در دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد هستم.

مطالعات اصلی من در زمینه روشهای عددی در تحلیل پایداری شیروانی های سنگی و بطور خاص، توسعه روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته دو بعدی است.
در این راستا، تاکنون دو مقاله در نشریات علمی - پژوهشی و سه مقاله در کنفرانس های معتبر داخلی ارائه و در دو طرح پژوهشی به عنوان عضو اصلی طرح، مشارکت داشته ام.