ردیف عنوان شغلی مدرک تحصیلی مهارت ها
۱ Mine designer B.Sc. /M.Sc. in mining engineering preferably from Northern European countries, with 20 years of experience including experience in coal mine design & operation on fulltime basis for a minimum period of six months and after six month on part time basis for a period of 24 months for Savadloh coke-making project in Iran – aged around 50 years
۲ Mine designer B.Sc. /M.Sc. in mining engineering
preferably from North European countries, with 20 years of experience including experience in coal mine design & operation, as well as machinery design on fulltime basis for a minimum period of six months and after six month on part time basis for a period of 24 months for Savadloh coke-making project in Iran – aged around 50 years
۳ کارشناس فن آوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر سخت افزار
آشنا به استاندارد ITIL 3.0 مسلط به  Windows 8 و Windows Server 2012 و TMG، Hyper-V
مسلط زیرساخت نرم‌افزاری و سرویس‌های شبکه، ,DNS,DHCP,Active Directoryآشنایی ‌با تجهیزات Cisco و مسلط به زیرساخت سخت‌افزاری شبکه (Passive) و رفع ایرادهای احتمالی، خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات، ارتباطات قوی و مؤثر –  ۷ سال سابقه
دفتر پردیس
دفتر تهران
۴ مدیر پروژه‌ فوق لیسانس مکانیک یا عمران سابقه کار در مدیریت امور صنایع معدنی و EPC مسلط به استفاده از روشهای PMBOK در مدیریت پروژه –  ۱۵ سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۵ مدیر پروژه‌ فوق لیسانس معدن، متالوژی، فنی سابقه کار در مدیریت امور صنایع معدنی آشنا روشها و تکنیک طراحی و مهندسی
۱۵ سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۶ مدیر پروژه‌ فوق لیسانس صنایع- MBA مسلط به تکنیک‌های PMBOK، تجربه در پیاده‌سازی مدلهای MIS و DMIS، تجربه در اجرا و تهیه مدلهای آنالیز سیستم‌ها – ۱۵ سال  سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۷ سرپرست سایت فوق لیسانس معدن تجربیات مشابه در معادن بزرگ، دارای سوابق طراحی و نظارت – ۱۲ سال سابقه
سایت
۸ سرپرست نظارت فوق لیسانس معدن تجربیات مشابه در معادن بزرگ، دارای سوابق نظارت – ۸ سال سابقه
سایت
۹ سرناظر فوق لیسانس معدن تجربیات مشابه در معادن بزرگ، دارای سوابق طراحی و نظارت – ۱۵ سال سابقه
سایت
۱۰ مسئول تامین تجهیزات و کالا لیسانس مهندسی یا صنایع سابقه کار در پروژه‌های EPC –۱۰سال سابقه
دفتر پردیس
۱۱ کارشناس تامین تجهیزات لیسانس مهندسی مسلط به خرید تجهیزات و کالا برای پروژه‌ها، مسلط به زبان انگلیسی –  ۷ سال سابقه
دفتر پردیس
۱۲ کارشناس ترخیص رشته مرتبط آشنا با ترخیص و حمل کالا – ۵ سال سابقه
دفتر پردیس
۱۳ مسئول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه لیسانس صنایع
تجربه‌کار در پروژه‌های EPC، مسلط به سیستم‌های  اطلاعات مدیریت پروژه، مسلط به نرم‌افزارهای
MSP-P6 و تهیه دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی و کنترل‌پروژه و مسلط به زبان انگلیسی – ۷ سال  سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
 سایت
۱۴ کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه لیسانس صنایع تجربه‌کار در پروژه‌های EPC، آشنایی با  نرم‌افزارهای MSP-P6، آشنایی با دستورالعمل‌های  برنامه‌ریزی و کنترل‌پروژه و سیستم اطلاعات مدیریت پروژه –۳  سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
سایت
۱۵ کارشناس کنترل مدارک لیسانس صنایع آشنایی با مدیریت مدارک و سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه – ۳ سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۱۶ کارشناس کنترل هزینه لیسانس صنایع آشنا با بودجه بندی و رسیدگی به صورت وضعیت و تهیه دستورالعمل‌های بودجه‌بندی و کنترل هزینه – ۵ سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۱۷ کارشناس انبار و کدینگ لیسانس صنایع یا مکانیک آشنا با مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی – ۳ سال سابقه
سایت
۱۸ مدیر تضمین کیفیت لیسانس صنایع امور تضمین‌ کیفیت ‌و مسلط ‌به استانداردهای ‌ایزو ‌و ‌سیستمهایOPM3-EFQM-IMS – ۷ سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۱۹ کارشناس کنترل کیفیت لیسانس برق، الکترونیک و ابزار دقیق آشنا با بازرسی تجهیزات برقی و ابزار دقیق – ۵ سال سابقه
دفتر پردیس
۲۰ کارشناس کنترل کیفیت رشته مرتبط آشنا با بازرسی تجهیزات مکانیکی، جوشکاری و رنگ – ۵ سال سابقه
دفتر پردیس
۲۱ کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع آشنا با استانداردهای ایزو، تسلط کامل بر استقرار و نگهداری سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS – ۵ سال سابقه
دفتر تهران
۲۲ مسئول HSE لیسانس محیط زیست- ایمنی
مسلط به ممیزی و استقرار سیستم‌های ایزو- آشنا به مقررات ایمنی کارگاه‌ها – ۱۰ سال سابقه

دفتر پردیس
سایت
۲۳ مهندس معمار لیسانس معماری طراحی واحد های صنعتی  – ۵ سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۲۴ مهندس راه و ساختمان لیسانس عمران طراحی سازه‌های سبک و سنگین و ییچیده فلزی و بتنی واحدهای مختلف صنعتی – ۱۰ سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۲۵ طراح ساختمان لیسانس عمران یا ساختمان توانایی اظهارنظر درخصوص موارد فنی، سابقه کار در دستگاه نظارتی و پروژه‌های صنعتی و ترجیحاً پروژه‌های معدنی- تسلط به فهرست بهاء و آشنایی با کامپیوتر – ۱۵ سال سابقه
سایت
۲۶ تکنسین کارهای ساختمانی فوق دیپلم ساختمان یا عمران سابقه کار در دستگاه نظارت پروژه‌های صنعتی، تسلط به فهرست بهاء، بخشنامه‌های سازمان  ریاست جمهوری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، توانایی متره و برآورد کردن احجام کارهای انجام شده و کنترل نقشه‌های اجرای – ۱۵ سال سابقه
سایت
۲۷ نقشه‌کش سازه فوق دیپلم ساختمان یا عمران آشنایی کامل به جزییات سازه و نرم‌افزارهای ترسیم نقشه – ۳ تا ۵ سال سابقه
دفتر پردیس
۲۸ نقشه‌کش معماری فوق دیپلم ساختمان یا معماری آشنایی کامل به جزییات معماری و نرم‌افزارهای ترسیم نقشه – ۳ تا ۵ سال سابقه
دفتر پردیس
۲۹ تکنسین کارهای جوشکاری لیسانس جوش سابقه کار مفید در واحدهای صنعتی معدنی – ۱۰ سال سابقه

دفتر تهران
سایت
۳۰ مسئول QC لیسانس متالوژی-مکانیک تسلط بر ارزیابی فنی پیمانکاران- آشنایی با بازرسی نصب تجهیزات و بازرسی‌های مرتبط با پیش‌ راه‌اندازی و راه‌اندازی تجهیزات- مدیریت کنترل کیفیQuality Control و مدارک و الزامات مربوط به بازرسی – ۱۰ سال سابقه
سایت
۳۱ کارشناس بازرسی لیسانس متالوژی-مکانیک آشنایی با بازرسی نصب تجهیزات و بازرسی‌های مرتبط با پیش‌ راه‌اندازی و راه‌اندازی تجهیزات- مدیریت کنترل کیفیQuality Control و مدارک و الزامات مربوط به بازرسی – ۵ سال سابقه
۳۲ مهندس برق لیسانس برق- قدرت طراحی در زمینه تجهیزات برقی- آشنا با نرم افزار ETAP و محاسبات اتصال کوتاه و … – ۵ سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۳۳ مهندس ابزار دقیق لیسانس برق سابقه کار مفید در واحدهای صنعتی معدنی، سابقه طراحی سیستم کنترلی و ابزاردقیق و تجهیزات کنترلی – ۵ سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۳۴ مهندس برق لیسانس برق- قدرت سابقه طراحی در پست‌های فشار قوی و خطوط انتقال و تابلوهای برق و MCC – ۵ سال سابقه
دفتر پردیس
۳۵ سرپرست کارگاه پیمانکاری لیسانس مکانیک سابقه کار در واحد های صنعتی – ۱۵ سال سابقه
سایت
۳۶ مسئول ماشین آلات، مکانیک لیسانس مکانیک سابقه کار در واحد های صنعتی – ۱۰ سال  سابقه
سایت
۳۷ مهندس مکانیک لیسانس مکانیک تجربه طراحی تاسیسات و تجهیزات – ۱۰ سال سابقه
دفتر پردیس
۳۸ مهندس مکانیک PIPING لیسانس مکانیک تجربه طراحی، محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی   – ۷ سالسابقه
دفتر پردیس
۳۹ کارشناس امور قراردادها لیسانس عمران آشنا به زبان انگلیسی، تهیه قرارداد پروژه‌های صنعتی، بررسی و تهیه صورت وضعیت  – ۵ سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۴۰ کارشناس امور قراردادها لیسانس عمران آشنا به زبان انگلیسی، آشنا به قانون برگزاری مناقصات و بخشنامه‌های مرتبط با آن و سابقه‌کار در تنظیم اسناد مناقصه و قراردادها EPC، مسلط به زبان‌انگلیسی و فن مذاکره جهت انعقاد قراردادهای خارجی و مدیریت ادعا  – ۸ سال سابقه

دفتر پردیس
دفتر تهران
۴۱ هماهنگ کننده حداقل کارشناسی ترجیحا در رشته زبان آشنا به زبان انگلیسی در حد خوب و مسلط به ICDL و مدیریت مکاتبات و اسناد – ۳ سال سابقه
دفتر تهران
۴۲ کارشناس آرشیو لیسانس یا فوق‌لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی
تسلط کامل به نرم افزارهای Office استاندارد کتابداری و اطلاع‌رسانی- تسلط به رده های استاندارد فهرست نویسی فارسی و لاتین ‌LC- تسلط کامل به رده های موضوعی فهرست نویسی و
نمایه سازی سرعنوانهای موضوعی فارسی و لاتین- تسلط کامل به امور نمایه سازی جهت سازماندهی مدارک فنی- آشنائی به زبان انگلیسی – ۱۰ سال سابقه
دفتر تهران
۴۳ کارشناس آرشیو لیسانس کتابداری کار‌با‌نرم‌افزارهایOffice،کتابداری‌و‌اطلاع‌رسانی- آشنا با استاندارد فهرست‌نویسی فارسی و لاتین – ۵ سال  سابقه
دفتر تهران
۴۴ کارشناس معدن- استخراج فوق لیسانس معدن یا لیسانس آشنا به اصول فنی و اقتصادی و نرم‌افزارهای تخصصی معدن  Comfarو …. – ۵ سال سابقه
دفتر تهران
۴۵ کارشناس ارشد معدن- استخراج فوق لیسانس معدن آشنا با طراحی معدن و پروژه‌های معدنی
دفتر تهران
۴۶ کارشناس ارشد اکتشاف فوق لیسانس معدن یا لیسانس تجربیات مشابه در معادن، دارای سابقه در تهیه مدل بلوکی و Assay Plan
۵ سال سابقه
سایت
۴۷ کارشناس ارشد استخراج فوق لیسانس معدن یا لیسانس تجربیات مشابه در معادن بزرگ، دارای سابقه در متره و برآورد – ۵ سال سابقه
سایت
۴۸ سرپرست دفتر فنی فوق لیسانس معدن یا لیسانس تجربیات مشابه در معادن بزرگ – ۱۰ سال سابقه
سایت
۴۹ کارشناس ارشد ژئوتکنیک فوق لیسانس معدن یا لیسانس تجربیات مشابه در معادن، دارای سوابق در پایداری شیب – ۵ سال سابقه
سایت
۵۰ کارشناس ارشد ژئوتکنیک فوق لیسانس معدن یا لیسانس تجربیات مشابه در معادن، دارای سوابق در رفتارنگاری – ۵ سال سابقه
سایت
۵۱ کارشناس ارشد استخراج فوق لیسانس معدن یا لیسانس تجربیات مشابه در معادن بزرگ، دارای سوابق طراحی – ۵ سال سابقه
سایت
۵۲ کارشناس ارشد استخراج فوق لیسانس معدن یا لیسانس تجربیات مشابه در معادن بزرگ، دارای سوابق نظارت – ۵ سال سابقه
سایت
۵۳ نقشه‌بردار لیسانس عمران تجربیات مشابه با الویت در معدن، دارای سابقه در میکروژئودزی – ۴ سال سابقه
سایت
۵۴ مسئول امور اجرایی لیسانس عمران دارای تجربه کار کارگاهی و مسلط به بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاری – ۱۰سال سابقه
سایت
۵۵ سرپرست دفتر فنی لیسانس عمران سابقه‌کار در واحدهای نظارت اجرایی، برداشت و کنترل صحت کارها و اندازه‌های تلرانس نصب تجهیزات- کنترل کیفیت کارهای اجرایی و توانایی انتقال برداشت‌ها و نقشه‌های اجرایی و تبدیل و مقایسه آن ها با هم – ۱۰ سال سابقه
سایت
۵۶ سرپرست و کارشناس نقشه برداری لیسانس عمران سابقه‌کار در واحدهای نظارت اجرایی، برداشت و کنترل صحت کارها و اتدازه‌های تالرانس نصب تجهیزات- کنترل کیفیت کارهای اجرایی و توانایی انتقال برداشت‌ها و نقشه‌های اجرایی و تبدیل و مقایسه آن ها با هم – ۱۰ سال سابقه
سایت
۵۷ هماهنگ کننده پروژه مکانیک- عمران آشنا با سیستم اتوماسیون اداری- تسلط کامل به کارهای تایپ و نرم‌افزارهای Office – توانایی در انجام تقسیم کار و پیگیری کارهای ارجاعی
دفتر تهران
۵۸ کارشناس عمران لیسانس عمران سابقه‌کار در واحدهای نظارت با تخصص بتن – ۱۰ سال سابقه
سایت
۵۹ جانشین مدیر پروژه لیسانس عمران سابقه‌کار در واحد های صنعتی – ۱۰ سال سابقه
دفتر تهران
۶۰ مدیر مالی لیسانس یا فوق‌لیسانس حسابداری تجربه‌کار در شرکتهای مهندسی و پیمانکاری – ۱۵سال سابقه
دفتر تهران
۶۱ مسئول مالی لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری- مالی تسلط به تحلیلگری مالی و سرمایه- آشنایی نسبت به آئین نامه اداری، قوانین تجارت، تامین اجتماعی و مالیاتی- آشنا به دارائی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و تهیه صورت حسابهای مالی اساسی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، جریانات نقدی، سود و زیان انباشته و تخصیص سود  – ۵ سال سابقه
سایت
۶۲ کارشناس حسابداری لیسانس حسابداری سابقه‌کار در شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مسلط به بودجه‌بندی- قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و سرمایه‌گذاری  – ۱۰سال سابقه

دفتر تهران
دفتر پردیس
۶۳ کارشناس حسابداری لیسانس حسابداری مسلط به سیستم حقوق و دستمزد و خزانه‌داری – ۳ سال سابقه

دفتر تهران
دفتر پردیس
۶۴ کارشناس حسابداری لیسانس حسابداری سابقه کار در شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی – ۵ سال سابقه

دفتر تهران
دفتر پردیس
۶۵ مسئول انبار و اموال لیسانس صنایع یا مکانیک و….. آشنا با مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی – ۵ سال سابقه

دفتر تهران
سایت
۶۶ کارشناس حسابداری لیسانس حسابداری آشنا به سیستم حسابداری انبار و اموال – ۵ سال سابقه

دفتر تهران
دفتر پردیس
۶۷ مسئول اداری و خدماتی لیسانس ترجیحاً آشنا با مسئولین محلی (بومی بوده این نکته ضروری میباشد) و تسلط کامل به کارهای تایپ و نرم‌افزارهای Office
۵ سال سابقه
سایت
۶۸ مسئول دفتر مدیرعامل لیسانس مرتبط هماهنگی جهت کلیه امور دفتری – ۳ سال سابقه
آقا- دفتر تهران
۶۹ پزشک عمومی پزشک عمومی اجازه کار در تهران – ۱ سال سابقه
آقا- دفتر تهران
۷۰ کارشناس روابط عمومی لیسانس توانائی لازم در استفاده از نرم افزارهای گرافیکی- توانائی اداره کردن جلسات عمومی نظیر همایشها و نمایشگاهها – برخورداری از فن یبان قوی و شخصیتی بارز و درخور توجه  – ۳ سال سابقه
دفتر تهران
۷۱ کارمند تدارکات فوق دیپلم یا دیپلم ارسال مراسلات و خرید‌های عمومی و مصرفی – ۱سال سابقه
دفتر پردیس
۷۲ کارمند خدمات خانم فوق دیپلم مهارت در امور خدمات و پذیرایی در جلسات – ۱ سال سابقه
خانم- دفتر تهران
۷۳ کارمند دبیرخانه فوق دیپلم یا دیپلم مهارت کافی با سیستمهای بایگانی و گردش مکاتبات اداری- کار با دستگاههای فاکس، ایمیل و اینترنت- تسلط بر نرم‌افزارهای Office و دفتری- کار با سیستم اتوماسیون اداری – ۱ سال سابقه
دفتر تهران
۷۴ منشی فوق دیپلم یا دیپلم قدرت بیان و توانایی در برقراری ارتباط مناسب با مراجعین به صورت حضوری و تلفنی- کار با دستگاههای فاکس، ایمیل و اینترنت- تسلط بر نرم‌افزارهای اداری Office و دفتری- کار با سیستم اتوماسیون اداری

دفتر پردیس
دفتر تهران
۷۵ تحصیلدار فوق دیپلم یا دیپلم ۱ سال سابقه
دفتر تهران
۷۶ نگهبان فوق دیپلم یا دیپلم سابقه کاری در کنترل ورود و خروج کارکنان و دارای گواهینامه رانندگی برای جابجایی خودرو – ۱ سال سابقه

دفتر پردیس
سایت
۷۷ راننده دیپلم دارای گواهینامه رانندگی پایه سوم و دوم – ۱۰ سال سابقه

دفتر تهران
دفتر پردیس