متمتیکا به لحاظ برنامه نویسی سیمبلیک جزء قویترین نرم افزارها می باشد که در این زمینه از نرم افزار متلب نیز قوی تر است. در متمتیکا می توانید عملیاتی که در نرم افزارهای دیگر باید برای اجرای آنها مدت زیادی برنامه نویسی کرد را در به صورت باورنکردنی با استفاده از یک دستور انجام داد و runtime برنامه را به حداقل رساند. برای کار با Math باید چند نکته را بیاد داشت: این نرم افزار در مورد دستورات به حروف کوچک و بزرگ حساس است پس از تایپ یک یا چند دستور ، برای اجرا با کمک Shift=Enter دستورات اجرا می گردند این نرم افزار بدلیل داشتن یک مرکز پردازش همواره دارای حافظه برای نگهداری مقادیر است مثلا اگر