شرکت مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر فنی خود در دفتر تهران و کادر نظارتی در استان کرمان به تخصص های زیر نیازمند است: کارشناس استخراج معدن مسلط به نرم افزارهای طراحی معدن کارشناس مکانیک سنگ آشنا به مطالعات پایداری دیواره معدن ارسال رزومه تا یک هفته به آدرس زیر: