در این جزوه، برخی از ویژگی های نرم افزار UDEC به همراه دستورات اصلی برای مدلسازی محیط ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته اند. شما می توانید برای دریافت این جزوه به "کتابخانه تخصصی" مراجعه فرمایید.