چگونه بفهمیم که ISI است یا خیر؟


برای اینکه بدانیم آیا یک مجله در آی اس ای ایندکس می شود یا نه، کافی است که نام نشریه را به این شکل در Google وارد کنیم(توجه: جستجوی خود سایت تامسون رویترز زیاد دقیق نیست و گاهی وقت ها نام نشریات را نمی آورد):


راه اول:


"Journal Name" site:thomsonreuters.com

برای مثال


"JOURNAL OF BANKING & FINANCE" site:thomsonreuters.com


راه دوم:


یا اینکه به جای نام مجله، ISSN مجله را واردجستجوگر Google می کنیم:


"ISSN: 0378-4266" site:thomsonreuters.com


راه سوم:


استفاده از لینک زیر بسیار مفید است. و مطمئن باشید که می توانید چک کنید که نشریه آی اس آی هست یا نه:


http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/search.cgi?letter=d